by legendhawk

Slides
12 slides

HIPOCARBIA _SECIL.pptx

Published Nov 12, 2013 in Health & Medicine
Direct Link :

HIPOCARBIA _SECIL.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Dr Seçil ÖZCAN AYHANHİPOKARBİ VE HİPERKARBİNİN FİZYOLOJİK ETKİLERİ

PaCO2> 45 mmHg HiperkarbiPaCO2< 35mmHg HipokarbiCO2 transportu %70-90 HCO3 formunda CO2+H2O H2CO3 H+HCO3 eritrositlerde %5-10 Karbamino bileşiği %5-10 Çözünür halde2

SSS:1 mmHg CO2 artışı 1,8ml/100g/dk serebral kan akımı0,04 ml/100g serebral kan volümü CO2 değişikliğinin organ sistemleri üzerine etkileri3

CO2CO2HCO3pHVAZODİLATASYON (20-30 sn)pH normalize olur (30saat)BOS’ta asit baz kompanzasyonuKan beyin bariyeriİntrakranial basınç artışı tedavisinde uzun süreli hiperventilasyonun yararını sınırlar!!!4

Hiperkarbi,100 mikrondan küçük çaplı damarlarda en büyük etkiye sahiptir.Patolojik durumlar CO2’e yanıtı azaltabilir …global iskemi ,kan-beyin bariyerinin bozulması(travma vb),fokal iskemiAkut PaCO2 >90 mmHg narkozPaCO2 < 20-30 mmHg anestezi almayan insanda iskemi bulguları (EEG de yavaşlama, konfüzyon)5

Solunum sist: PaCO2 100mmHg Max stimülasyon Fazla CO2 artışı solunum depresyonuna neden olur. Birçok anestezik ajan CO2 e solunum merkezi yanıtını baskılar. Hiperkarbi Pulmoner vasküler rezistans artışı Asidoz Hipoksik pulmoner vzk. artışıHipokarbi Hipoksik pulm. Vzk. inhibe eder. Bronkokonstruksiyon Akc kompliansı azalır. PaCO2 artışı O2 dissos. eğrisini sağa kaydırır.6

KVS: CO2 direk depresan ve semp sinir sist aktivitesini artırır. Uyanık ve anestezi altında CO2 Kan basıncı Kardiak output PaCO2 Kardiyovasküler kollaps Kan basıncı Kardiak output KH Hiperkarbi Aritmi (Halotan)7

8Hipokarbi Kardiak output

GİS: Hiperkarbi-Asidoz hepatik ve portal venöz kan akımını artırır Hipokarbi-Alkaloz hepatik ve portal venöz kan akımını azaltır Derin anestezide sempatik sinir sist baskılanmışsa Hiperkarbi vzd hepatik kan akım artışı. Genel anestezi ile semp sist tam olarak suprese değilse Hiperkarbi vzk hepatik kan akımı azalması Renal sist:9

Metabolik etki: PaCO2 Epinefrin-Norepinefrin Plazma K+Farmakolojik etki: . 1) Organların perfüzyonundaki değişiklikler (dağılım)2) Kan pH 'sındaki değişiklik (noniyonize form)3) İlacın eriyebilirliği ve proteine bağlanma derecesi artabilir.PaCO2 20-100 mmHg arası MAK da fark yok.PaCO2>245mmHg 1.0 MAK değerinde anestezi.10

Kırmızı yüzKardiak disritmi (VES,taşikardi)HTSolunum depresyonuKomaArter kan gazı ve solunum gaz monitörizasyonu!!! 11

TEŞEKKÜRLER12