by euri5959iw0812

Slides
32 slides

PRESENTATION.ppt

Published Nov 10, 2013 in Science
Direct Link :

PRESENTATION.ppt... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

SLAVISKA INSTITUTIONENEugene Rivelis, Natalia Galatsky · 2013ATT FÖRKLARA GRAMMATIKENSpråkundervisning som humanistiskt projekt

e3 : En plattform för språkundervisninge3: En plattform för undervisning i ryskaOM PROJEKTETexplikativexplorative-baseradenkel

e3 : En plattform för språkundervisningПОЧЕМУ?Det är frågan.VARFÖRuttrycker vi ossså som vi gör?alt.Så säger vi inte.VARFÖR?

e3 : En plattform för språkundervisning VarförЛетайте самолетами Аэрофлота![’Flyg med Aeroflots flygplan’]Обедайте в ресторанах Моспищеторга.[’på Mospisjtjetorgs restauranger’]

e3 : En plattform för språkundervisningЧем ты сегодня обедал? [Vad har du ätit till middag?]Я принужден был обедать шоколадом и яйцами всмятку … [В. П. Боткин. Письма об Испании, 1847]’Jag nödgades dinera på choklad och löskokta ägg’ [V P Botkin. De spanska breven, 1847]… [М]не все больше казалось странным, что такая женщина … обедает щами с кулебякою …[Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь, 1993-2003]’Det tycktes mig alltmer konstigt att en sådan [adlig] kvinna dinerar på kålsoppan med kulebjaka [en avlång pirog med fyllning]’[Michail Sjisjkin. Samma natt väntar oss alla, 1993-2003][Ex. ur Ryska nationalkorpusen, НКРЯ: www.ruscorpora.ru]

e3 : En plattform för språkundervisningIdén om service och god matFÖRBYTTS I’det att vara en plats där man kan inta middagar’ Наслаждайтесь ресторанами Моспищеторга!jfr. med eng. Enjoy our restaurant!нашими первоклассными ресторанами’våra högklassiga restauranger’

e3 : En plattform för språkundervisningIdiosynkrasier?■ приехать поездом ’komma med tåg’■ ездить на работу поездом ’åka till jobbet med tåg’ jfr. med на поезде bokst. ’på tåget’■ ? приехать машиной ’komma med bil’ jfr. med приехать на машине ’på bilen’■ * приехать лошадью eller велосипедом ’komma med häst resp. cykel’ Lokativ med prepositionen на är i detta fall ett måste: на лошади, на велосипеде.

e3 : En plattform för språkundervisningСолнце скрылось за тучей. [’Solen dolde sig bakom molnen’]Чехов страдал чахоткой. [’Tjechov led av lungsot’]Петя работает ночным сторожем. [’Petja arbetar som nattvakt’]Петя открыл дверь ключом / режет хлеб ножом. [’Petja öppnat dörren med en nyckel / skär brödet med en kniv’]ехать пыльной / незнакомой / разбитой / старой дорогой [’åka en dammig / okänd / förfallen / gammal väg’]men inte * ехать дорогой [’åka väg’]ехать разбитым велосипедом el. хромой лошадью[bokst. ’åka med en trasig cykel el. med en lam häst’]INSTR: inte lika med ’Verktyg’ *jfr. от чахотки [bokst. ’från lungsot’]INSTRUMENTALISERING –det att låta ett ting ingå i en situation på ett indirekt sätt genom att fokusera på tingets egen eller av den talande tillskriven funktion och inte på tinget som objekt.Петя ездит на работу автобусом. [’Petja brukar åka buss till jobbet’]

e3 : En plattform för språkundervisningVad är orsaken till felet?* Я кормлю льву плохих   студентов. [’Jag matar lejonet försumliga studenter’]I feed negligent students to the lion .Jag matar honom med försumliga studenter.Я скармливаю львуDAT плохих студентов . [’Jag ger lejonet försumliga studenter som mat’]

e3 : En plattform för språkundervisningкормить ≠ mata ≠ ’ge mat’DEFINITIONкормить ≈ ’делать так, чтобы субъект насытился, давая ему пищу’ [’att göra så att subjektet blir mätt genom att utfodra honom’]

SLAVISKA INSTITUTIONENEugene Rivelis, Natalia Galatsky · 2013kausativ■ Nationalencyklopedin (NE): e3 : En plattform för språkundervisningkausativt verb [kauʹ]• (lat. causati´vus 'förorsakande', av causa 'orsak'), faktivt verb, transitivt verb som an-ger att subjektets referent åstadkommer att objektets referent försätts i ett visst tillstånd.

e3 : En plattform för språkundervisning Varför…… säger man på svenska     tala om, skriva ommen inte * tänka om, fundera om medan på ryska används genomgående prepositionen o + Lokativговорить / писать / думать / размышлять о (чём-либо)?o + Lokativ:оOMPÅ

e3 : En plattform för språkundervisningtänka på vs. tänka omBetydelsen förskjuts. Jfr.:Jag tänker på dig hela tiden.[’du är objekt för mina tankar’]Vad jag tänker om dig vill du inte höra. [’du ger stoff för mina tankar’]

e3 : En plattform för språkundervisning Ändras något om …Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел.Michail Lermontov. Vychozhu odin ja na doroguпро + ACK ersätts med о + LOKd.v.s. О ЛЮБВИ istället för ПРО ЛЮБОВЬ?О ЛЮБВИО ЛЮБВИ

e3 : En plattform för språkundervisningEnsam går jag ut på öde vägen…For I would with joy forever listenTo a gentle voice that sings of love,For an oak tree, always green and blissful,Would caress me rustling from above.of love,

e3 : En plattform för språkundervisning Varför……böjs гóлос och вóлос olika   trots att de är morfologiskt likartade: NOM & ACK PL: голоса́ vs. во́лосыGEN PL: голосо́в vs. воло́с[][Exempel ur Slovo o slovax av Lev Uspenskij]…har ordet мáчта formen GEN PL, мачт, men мечтá som även det hör till 2:a deklinationen har den inte: * мечт. ?…har ordet мáчта [’mast’] formen GEN PL, мачт, men мечтá [’dröm’] som även det hör till 2:a deklinationen har den inte: * мечт. [’röst’][’hårstrå’]

e3 : En plattform för språkundervisning Vad är mer rätt:У рыбóв нет зубóвУ рыбéй нет зубéйellerУ рыб[] нет зуб[]?

SLAVISKA INSTITUTIONENEugene Rivelis, Natalia Galatsky · 2013kognitivkognitiv [kågʹn-, kåŋʹn- el. –iʹv] adj. ~t • som avser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne m.m.■ Norstedts stora svenska ordbok (SOB): e3 : En plattform för språkundervisning

e3 : En plattform för språkundervisning Morfologins ”nycker”гóлос är ”ett styckegods”, individuerasвóлос är ”en massprodukt”, lik alla andraNOM PL голосá = ’många röster’ (ett antal) вóлосы (ej * волосá) ≠ ’många hårstrån’utan = ’en massa hår’.Därför i GEN PLмного голосóв vs. много волóс (ej * много волосóв)artnamn vs. ämnesnamnräknebarhet vs. oräknebarhetVS.

e3 : En plattform för språkundervisningМечты и мачтыT.o.m. ett hopplöst undantag KAN motiveras!NOM SGмечта, кайма, тахта, треска, корма, башка, мзда, брюзга, каргаGEN PL saknas* мечт, * кайм, * тахт o.s.v.

e3 : En plattform för språkundervisning Varför?Nominativ och ackusativ är oftast identiska till formen och slås därför i detta läromedel då ihop ('nom/ack’). Jan Erik Walter. Ryska med militär profil, s.28.oftast identiska

e3 : En plattform för språkundervisninge3: En plattform för undervisning i ryskaOM PROJEKTETFÖRKLARANDEeller explikativ· Alla grammatiska kategorier och konstruktioner anses vara betydelsebärande och motiverade.

e3 : En plattform för språkundervisninge3: En plattform för undervisning i ryskaOM PROJEKTETJÄMFÖRANDEeller kontrastiv· Grammatisk undervisning får stöd i studenternas intuitioner om sitt modersmål genom systematisk jämförelse mellan språken.

e3 : En plattform för språkundervisninge3: En plattform för undervisning i ryskaOM PROJEKTETUPPTÄCKANDEeller explorativ· Studenterna guidas till att aktivt upptäcka inlärningsspråkets grammatiska och lexikala drag.

e3 : En plattform för språkundervisninge3: En plattform för undervisning i ryskaOM PROJEKTETENKELeller intuitivt meningsfull· Grammatiken görs ”fattbar” genom att förklaringar är intuitivt tillfredställande och psykologiskt realistiska.· Undervisningsmaterialet tas fram på ett icke-tekniskt språk, tillgängligt men utan vulgariserande förenklingar .

e3 : En plattform för språkundervisninge3: En plattform för undervisning i ryskaOM PROJEKTETe-BASERADeller öppen och interaktiv· Undervisningen integrerar ”dialogiska” och ”förklarande” metoder i en interaktiv studiemiljö.

e3 : En plattform för språkundervisningSkaka ’min hand’ eller ’mig hand’?Så kallade possessiv dativ fungerar som attribut:– Он пожал мне (мою) руку. [’han tryckte min hand’]– Он разбил мне (моё) окно. [’han krossade fönstret för mig’]– Мы преподаем математику / * математике. [’vi undervisar i matematik’ / ’till matematik’]“– Мы учим математику. [’vi lär oss matematik’] – Мы учим математике. [’vi lär ut matematik’]

e3 : En plattform för språkundervisning Plattformenwww.lexmaker.euBesök oss ofta!Заходи к нам почаще!

e3 : En plattform för språkundervisningIt’s a hard case! The meanings of the grammatical casesare probably the biggest obstacle faced by students trying to learn Russian. Even advanced learners will often run into sentences they can't interpret. Stu-dents often know plenty of vocabulary and how to find unfamiliar words in the dictionary, and maybe they can even figure out what cases all the nouns, pronouns, and adjectives are in, but if they cannot figure out what the cases mean, the meaning of the sentence remains a mystery.Laura Janda & Steven Clancy. The Case Book for Russian. “The meanings of the grammatical casesare probably the biggest obstacle faced by students trying to learn Russian. Even advanced learners will often run into sentences they can't interpret. Stu-dents often know plenty of vocabulary and how to find unfamiliar words in the dictionary, and maybe they can even figure out what cases all the nouns, pronouns, and adjectives are in, but if they cannot figure out what the cases mean, the meaning of the sentence remains a mystery.

e3 : En plattform för språkundervisningVarför kasus? · Särskilt svårt för svenskspråkiga.· En givande utmaning för kontrastiv approach ur både teoretisk och pedagogisk synpunkt.· Inkörsport till ryska grammatiken i dess helhet. · Finns i våra andra språk: polska, tjeckiska.· Åskådliga kognitiva modeller har praktiskt värde.· Jämförelse med ett språk utan kasus ger en fördjupad insyn i båda.

e3 : En plattform för språkundervisningStöd projektet! · Använd och testa vårt material i din undervisning.· Bidra med kritik, egna idéer, exempel, obesvarade frågor, förslag till övningstyper.· Välkommen med kommentarer, inlägg på bloggen och forumet . · Dina åsikter, tankar och bidrag räknas!

e3 : En plattform för språkundervisningБлагодаримза внимание!