by umit222

Slides
11 slides

Gazlar2.ppt

Published Sep 29, 2013 in Education
Direct Link :

Gazlar2.ppt... Read more

gazlar

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Bir bisiklet tekerleği fazla şişirildiğinde patlayabilir. Bir aeresol tüpünün ateş içine atılması sakıncalıdır. Helyum gazı ya da sıcak havayla doldurulmuş bir balon havada yükselir. Bir tüp gaz kaçağı, asla ateşle araştırılmaz. Örneğin bisiklet tekerleği ve aerosol tüpünün davranışı gazın basınç, sıcaklık, hacim ve miktarı gibi değişkenlerle ilgilidir.Havadan hafif balonların yükselme gücü ise, büyük ölçüde gaz yoğunlukları ile ilgilidir.Gazlar

Bilindiği gibi katı ısıtılırsa eriyerek "sıvı"; sıvı ısıtılırsa buharlaşarak "gaz" oluşur.Ancak gazın ısıtılma süreci sürdürülürse, maddeye ilişkin yeni bir durum (hal) ortaya çıkar.Isıtılan gaz, ısıtılmaya devam edilirse maddenin dördüncü hali olarak tanımlanan "plazma" olur.Örneğin azot gazını ısıtmaya devam edersek önce azot moleküllerinin azot atomlarına ayrışmaları gerçekleşir.PlazmaN2 molekülleri, azot atomları (N) azot iyonları (N+) ve elektronları (e-) karışımı olan bir sistem ortaya çıkar. 5000 °C ile 20000 °C sıcaklıkları aralığında oluşan bu karışıma plazma adı verilir.Isıtılma sürecine devam edilirse azot atomları iyonlaşır.

Buna göre tüm alevler bir plazmadır. Yüksek gerilim arasında atlayan kıvılcım ve benzer nedenden dolayı şimşek çakması sırasında plazma oluşur.

PlazmaAtomlar çok fazla ısıtıldığında elektronlarını kaybederler.

SıvıSıvı ve katılarda ise sıkıştırma işlemi yapılamaz. Bunun nedeni; sıvı ve katı Haldeki atom yada molekülleri arasında boşluk bulunmaz.

63-Düşük yoğunlukGaz sisteminde fazla miktarda boşluk bulunduğu için belli hacimdeki gaz miktarı çok azdır bu nedenle gazların yoğunluğu çok düşüktür.d= m / V

Gaz BasıncıBasınç, gaz taneciklerinin sürekli hareket halinde etraflarındaki yüzeylere çarparak gerçekleşir. Basınç bazı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir:Belli bir hacimdeki gaz tanecikleri sayısına. Gazın bulunduğu kabın hacmine.Gaz parçacıklarının ortalama hızlarına.Düşük basınçYüksek basınç

8Yoğunluk ve basınç Daha fazla gaz taneciği aynı hacimdeki kapta daha fazla çarpışma gerçekleştireceğinden basıncın artmasına neden olur.Ayrıca birim alandaki parçacık sayısı artacağından yoğunluğun artışına neden olur.Düşük basınçYüksek basınç

Tro's Introductory Chemistry, Chapter 119Hava BasıncıAtmosfer (hava) bir basınç uygular.Deniz seviyesindeki bu basınç 1atm (14.7 psi).The atmosphere goes up about 595 km (370 mil), fakat gaz parçacıklarının 80%i ilk 16 km yüksekliğe kadar bulunmaktadır. Bu basınç 10.3 m yüksekliğindeki suyun yapmış olduğu basınca eşittir.Bu nedenle su 10.3 metreden daha yüksek bir mesafeye pompalanamaz.1 mil= 1609 m

10Hava Basıncının ÖlçülmesiBir barometre kullanılır.İçi cıva dolu bir cam boru ters çevrilerek yine içi cıva dolu bir kaba konur. Bu işlem cam borunun içinde hiç hava kalmadan gerçekleştirilir.Havanın yapmış olduğu kuvvetle cıvanın yerçekimiyle gerçekleştirdiği kuvvet eşitlendiğinde dengeye ulaşır. Bu denge cıva seviyesinin 76 cm olduğu yükseklikte sağlanır.yerçekimiatmosfer basıncıcıvavakumcam tTüp

Açık havada oksijen ve azot molekülleri cıva yüzeyine çarparak basınç oluşturur. 76 cm Hg