by antonyukpp

Slides
14 slides

Prezentatsyya_finansy.pptx

Published Sep 23, 2013 in Business & Management
Direct Link :

Prezentatsyya_finansy.pptx... Read more

Read less


Comments

comments powered by Disqus

Presentation Slides & Transcript

Presentation Slides & Transcript

Фінанси та банківська справаКоротко про всі аспекти спеціальності

Характеристика напряму «Фінанси та кредит»"Фінанси і кредит" одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Особливості роботи:Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів; Забезпеченням фінансової стабільності підприємства; Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства; Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування; Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бутидержавні органи федерального, територіального і муніципального рівня; банки; біржі; фінансові компанії; інвестиційні фонди; економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності студента, який вивчився за спеціальністю «Фінанси та кредит» Фінансово-кредитна: (кредит – позика, надання грошей або товарів в борг, на умовах повернення). розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів.

Специфіка діяльності студента, який вивчився за спеціальністю «Фінанси та кредит» Податково-бюджетна: (податок – вид платежу, що стягується державою з підприємств, організацій і населення; бюджет – кошторис доходів і витрат); розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

Специфіка діяльності студента, який вивчився за спеціальністю «Фінанси та кредит» Інвестиційна: (капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу). Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.

Специфіка діяльності студента, який вивчився за спеціальністю «Фінанси та кредит»Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.

Специфіка діяльності студента, який вивчився за спеціальністю «Фінанси та кредит» Страхова: (система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а так само надання допомоги громадянам або їхнім сім'ям). Робота зі страховими документами.

Специфіка діяльності студента, який вивчився за спеціальністю «Фінанси та кредит» Зовнішньо-економічна: економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).

Вимоги професії до індивідуально-особистих особливостей фахівця:аналітичний склад розуму; емоційно-вольова стійкість; уважність; акуратність; сумлінність; посидючість, вміння багато і напружено працювати; нервово-психічна стійкість; рахунково-аналітичні здібності; висока працездатність; здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу; хороша оперативна і довготривала пам'ять.

Умови навчанняВикладачі та технології навчання Зі студентами працюють висококваліфіковані, досвідчені спеціалісти. У нинішньому складі кафедра "Фінанси та банківська справа" має високий науково-педагогічний потенціал. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам. Фундаментальна підготовка з фінансів і кредиту включає ґрунтовну фінансово-економічну, комп'ютерну та мовну підготовку. Завдяки існуючим інтеграційним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провідних підприємствах та банківських установах регіону . Випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі університету. Ми дамо Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання фінансиста, банківського службовця, аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу.

Час простих рішень і легких грошей давно минув, настав час професіоналів. Навчаючись за спеціальністю "Фінанси і кредит" Ви станете фахівцями високого класу.

«Фінансисти підтримують державу так само, як мотузка підтримує повішеного.» Ш. Монтеск'є.